Ten serwis korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności.

Wyrażam zgodę -nie pokazuj więcej tej informacji więcej…

OK

Polityka cookies

 1. Niniejsza Polityka Cookies powstała w oparciu o wymóg prawa wynikający z ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. Prawo telekomunikacyjne
 2. Użyte w niniejszej Polityce Cookies pojęcia mają następujące definicje:
  • Administrator – właściciel Serwisu tj. firma Rzeźbiarz Marzeń – Adam Kania, e-mail: biuro@designerofdreasm.pl
  • Użytkownik – każda osoba (internauta), która odwiedza stronę www.designerofdreasm.pl (i wszystkie podstrony).
  • Serwis – cała zawartość internetowa mieszcząca się pod adresem www.designerofdreasm.pl
  • Cookies, Ciasteczka - dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link), czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Administrator informuje, że Serwis zbiera wyłącznie informacje zawarte w plikach cookies, natomiast nie gromadzi żadnych innych danych o Użytkowniku. W szczególności Administrator oświadcza, że w Serwisie nie są stosowane tzw. tracking cookies, czyli takie pliki, które umożliwiają szpiegowanie Użytkowników.
 4. Administrator Sklepu informuje, że pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • Dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
  • Utrzymania sesji Użytkownika (jeśli jest zalogowany), co oznacza, że Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie dokonywać logowania.
  • Tworzenia statystyk, które stanowią podstawę do analizy, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych.
 5. Administrator informuje, że w ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • Cookis, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu.
  • Cookis, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu.
  • Session cookies, czyli pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.
 6. Należy mieć świadomość, że oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) bardzo często domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione np. w taki sposób, by blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika.
 7. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 8. Administrator oświadcza, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Najczęściej szukane:

Najczęściej wyświetlane

  87107
  81717
  78476
  74677
  72154
  71616
  71298
  69518
Artykuły filtrowane wg daty: grudzień 2022
sobota, 31 grudzień 2022 16:17

Aby dobrze rzeźbić życie - dzień 71

Za dużo myślimy, a za mało czujemy. Bardziej niż maszyn potrzeba nam humanitaryzmu. Bardziej niż mądrość potrzeba nam dobroci i łagodność. Bez tych cech życie stanie się gwałtem i wszystko będzie stracone.
 
Charlie Chaplin - przemowa z filmu Dyktator
 
Zobacz też: Patera "Wróble - karmienie pisklęcia"
Opublikowano w Blog
piątek, 30 grudzień 2022 15:12

Aby dobrze rzeźbić życie - dzień 70

Życie albo ma sens – a wów­czas nie za­le­ży on od tego, jak długo ono trwa – albo jest go po­zba­wio­ne – wtedy zaś dą­że­nie do prze­dłu­że­nia go o kilka do­dat­ko­wych lat je­dy­nie ów bez­sens wy­dłu­ża
 
Viktor E. Frankl
 
Zobacz też: Wiewiórka - dziadek do orzechów z gruszy afrykańskiej
Opublikowano w Blog
czwartek, 29 grudzień 2022 15:12

Aby dobrze rzeźbić życie - dzień 69

Sens życia można od­na­leźć nie tylko po­przez stwo­rze­nie dzie­ła lub speł­nie­nie czynu, nie tylko po­przez spo­tka­nie kogoś lub do­świad­cze­nie cze­goś, lecz także, jeśli zaj­dzie taka po­trze­ba, po­przez swoją po­sta­wę w ob­li­czu cier­pie­nia.
 
Viktor E. Frankl 
 
Zobacz też: rzeźbiony przybornik na biurko
Opublikowano w Blog
środa, 28 grudzień 2022 15:11

Aby dobrze rzeźbić życie - dzień 68

Do­pó­ki mo­ty­wa­cją czło­wie­ka jest lęk przed karą lub na­dzie­ja na na­gro­dę – ewen­tu­al­nie pra­gnie­nie za­spo­ko­je­nia su­per­ego – do­pó­ty su­mie­nie nie bę­dzie miało nic do po­wie­dze­nia.
 
Viktor Frankl
 
Zobacz też: tajemnicze drzwiczki
Opublikowano w Blog
wtorek, 27 grudzień 2022 15:10

Aby dobrze rzeźbić życie - dzień 67

Czym sen dla ciała,
tym przyjaźń dla ducha
- odświeża siły.
 
Cyceron
 
Zobacz też: tajemnicze drzwiczki
Opublikowano w Blog
poniedziałek, 26 grudzień 2022 15:09

Aby dobrze rzeźbić życie - dzień 66

Je­że­li mamy jak naj­le­piej urze­czy­wist­nić po­ten­cjał czło­wie­ka, mu­si­my naj­pierw uwie­rzyć w jego ist­nie­nie i obec­ność.
 
Viktor E. Frankl 
 
Zobacz też: tajemnicze drzwiczki
Opublikowano w Blog
niedziela, 25 grudzień 2022 15:09

Aby dobrze rzeźbić życie - dzień 65

Z an­kie­ty, prze­pro­wa­dzo­nej na Uni­wer­sy­te­cie John­sa Hop­kin­sa na za­mó­wie­nie Na­ro­do­we­go In­sty­tu­tu Zdro­wia Psy­chicz­ne­go, wy­ni­ka, że na 7948 stu­den­tów aż 78 % za swój nad­rzęd­ny cel uzna­ło „od­na­leźć w życiu cel i sens”
Viktor E. Frankl - "Bóg ukryty w poszukiwaniu sensu"
 
A jaki jest Twój nadrzędny cel?

 
 
Zobacz też: Puzderka na biżuterię NIEDŹWIADKI
Opublikowano w Blog
sobota, 24 grudzień 2022 15:08

Aby dobrze rzeźbić życie - dzień 64

W latach 50 XX wieku w Brazylii próbowano zastąpić Świętego Mikołaja postacią z miejscowych legend - Dziadkiem Indianinem.
 
Z jakim rezultatem?
 
Święty Mikołaj nie tylko pokonał Dziadka Indianina ale nawet - jak napisał doktor Carlos Fantinati - "wyparł Dzieciątko Jezus i stał się oficjalnym symbolem święta przypadającego na 25 grudnia" 
 
Zobacz też: tajemnicze drzwiczki
Opublikowano w Blog
piątek, 23 grudzień 2022 15:07

Aby dobrze rzeźbić życie - dzień 63

Ciało i psychika mogą co prawda stanowić jedność - jedność psychofizyczną - ale nie reprezentuje ona jeszcze całości człowieka.
Nie istnieje bowiem bez sfery duchowej stanowiącej fundament człowieczeństwa. Dopóki mówimy tylko o ciele i psychice, nie może być mowy o całości.
 
Viktor E. Frankl 
 
Zobacz też: tajemnicze drzwiczki
Opublikowano w Blog
czwartek, 22 grudzień 2022 15:07

Aby dobrze rzeźbić życie - dzień 62

Małżeństwo czyni z dwóch przerywanych linii jedną całą, daje zajęcie dwóm istnieniom żyjącym bez celu i podwaja ich siły do pracy;
daje dwóm poszukującym naturom sens życia i coś, dla czego warto żyć.
 
Mark Twain 
 
Zobacz też: tajemnicze drzwiczki
Opublikowano w Blog
Strona 1 z 4