Benvenuto Cellini

Benvenuto Cellini urodził się 3.11.1500 r. we Florencji. Zdobył uznanie w Rzymie gdzie jako złotnik specjalizował się w wytwarzaniu srebrnych naczyń, mis, talerzy, dzbanów, kielichów i monstrancji. Dla papieża

wykonał tiarę oraz stemple dla mennicy papieskiej według której bito monety w państwie watykańskim.

Jako osoba o nie spokojnym duchu brał udział w obronie Rzymu, pojedynkował się, osadzony w więzieniu zbiegł do Paryża. Na dworze Franciszka I wyrzeźbił słynną złotą solniczkę uważaną za arcydzieło sztuki złotniczej. Kolejne pojedynki zmusiły go do powrotu do Włoch. Na dworze Kosmy Medyceusza stworzył największe swoje dzieło figurę Perseusza z głową Meduzy. Jego dzieła rzeźbiarskie i złotnicze charakteryzuje wytworna, delikatna i dekoracyjna forma.

Zmarł 14.02.1571 r. we Florencji.