Przyczółek

Przyczółek także fronton, trójkątne zwieńczenie fasady świątyni ujęte w skośne gzymsy dwuspadowego dachu i poziomy gzyms belkowania. Wewnętrzne pole przyczółka, zazwyczaj ozdobione dekoracją rzeźbiarską nosi nazwę tympanonu.