Kanon

Kanon reguła zalecająca pewne rozwiązania formy dzieła plastycznego za pomocą wzorców, przepisów i wyznaczników liczbowych, określając np. schemat kompozycyjny, układ postaci, proporcje, sposób wykonania.