Iluzjonizm

Iluzjonizm w sztukach plastycznych dążenie do oddania złudzenia rzeczywistości, możliwie najwierniejszego, dzięki stosowaniu skrótów, perspektywy linearnej i barwnej, światłocienia. Iluzjonizm występował zwłaszcza w malarstwie ściennym.