Impresjonizm

Impresjonizm kierunek artystyczny, głównie w malarstwie, zapoczątkowany we Francji około 1870 r. Zmierzający programowo do bezpośredniego oddawania subiektywnych wrażeń artysty. W rzeźbie przejawił się dążeniem do stosowania efektów malarskich (światłocieni) i w dynamizowaniu kompozycji.