Inskrypcja

Inskrypcja napis wyryty w trwałym materiale: kamieniu, metalu, na nagrobkach, tablicach, monetach.